דף הבית / תקנון

תקנון השתתפות בפרויקט המלגות של היחידה למעורבות חברתית 

 1. בפרויקט המלגות של היחידה למעורבות חברתית יכולים לקחת חלק סטודנטים/ות שזכאותם לקבלת מלגת סיוע לשכר לימוד תמורת התנדבות, אושרה על ידי היחידה למעורבות חברתית.
 1. סטודנט/ית הלוקחים חלק בפרויקט המלגות של היחידה למעורבות חברתית מחויבים לפעול במסגרת היחידה למעורבות חברתית בהיקף של  120 שעות שנתיות  (מינימום של שלוש שעות התנדבות בשבוע), הכל לפי הנחיות היחידה למעורבות חברתית.
 1. הקשר בין הסטודנט/ית לעמותה בה בחר/ה להתנדב, ייעשה באמצעות היחידה למעורבות חברתית בלבד, זאת לאחר קבלת אישור על השתלבות בפרויקט המלגות על ידי היחידה למעורבות חברתית.
 1. על הסטודנט/ית הלוקח/ת חלק בפרויקט המלגות לחתום על טופס השתתפות בפרויקט המלגות, הנמצא במחלקת הכספים.
 1. על הסטודנט/ית הלוקח/ת חלק בפרויקט להעביר דיווחי שעות, חתום על ידי האחראי/ת במקום ההתנדבות, ליחידה למעורבות חברתית מדי חודש, עד ה-5 בכל חודש (חובה לשמור את העתקי הדוחות).
 1. על הסטודנט/ית הלוקח/ת חלק בפרויקט להגיע לכל ההדרכות שייקבעו על ידי מסגרת הפעילות ו/או על ידי צוות היחידה למעורבות חברתית.
 1. אין אפשרות להחליף מסגרת פעילות ללא אישור בכתב מהיחידה למעורבות חברתית.
 1. על הסטודנט להודיע ליחידה למעורבות חברתית במידה והחליט שלא להתחיל בהתנדבות/להפסיק התנדבות.
 1. סכום המלגה יקוזז מתשלום שכר הלימוד רק כאשר הסטודנט/ית הלוקח/ת חלק בפרויקט ישלימו 120 שעות התנדבות.
 1. במידה והושלמו לפחות 50% משעות ההתנדבות והסטודנט/ית נאלצו להפסיק את ההתנדבות, מסיבה שתמצא מוצדקת על ידי היחידה למעורבות חברתית, יקבלו הסטודנטים את החלק היחסי מסכום המלגה, בהתאם לשעות ההתנדבות.
 1. התנדבות בת 120 שעות במסגרת פעילות היחידה למעורבות חברתית תזכה את הסטודנט/ית המתנדבים בהכרה בנ"ז במקום קורס העשרה/בחירה, אחת לתואר בלבד, במסלולים בהם קיים קורס העשרה בלבד ועל פי החלטת מנהל הסטודנטים.

       ** סטודנטים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות, חשבונאות, מערכות מידע, סטודנטים לתארים שניים וסטודנטים   

           שקיבלו פטור מקורס העשרה/בחירה במסגרת אחרת -  אינם זכאים להטבה זו.

 1. רק סטודנטים/ות להם/ן נותרו למעלה מעשרה חודשי לימודים עד לסיום התואר, רשאים לקחת חלק בפרויקט המלגות.
 1. לא תינתן זכאות לקבלת מלגת סיוע לשכר לימוד לסטודנט/ית אשר הפסיק/ה את לימודיו/ה במרכז ללימודים אקדמיים, טרם השלמת 120 שעות ההתנדבות.
 1. באחריות הסטודנט/ית להודיע על שינוי כתובת ו/או מספר טלפון לצוות היחידה למעורבות חברתית.

 

                   

אור שלום

לפרטים נוספים

amuta

אח בוגר אחות בוגרת

לפרטים נוספים

amuta

אס. או. אס. חיות

לפרטים נוספים

amuta

בית איזי שפירא

לפרטים נוספים

amuta

בית אקשטיין

לפרטים נוספים

amuta

ברנקו וייס- אור יהודה

לפרטים נוספים

amuta

גדולים מהחיים

לפרטים נוספים

amuta

גשר אל הנוער

לפרטים נוספים

amuta

דרור רמלה

לפרטים נוספים

amuta

דוגלס - למען כלבים נטושים ובהסגרים

לפרטים נוספים

amuta

דרייב Drive

לפרטים נוספים

amuta

האגודה למען העיוור אשדוד

לפרטים נוספים

amuta

היחידה להתנדבות עירונית- קרית אונו

לפרטים נוספים

amuta

היחידה לקידום נוער אגף החינוך בעיריית אור יהודה

לפרטים נוספים

amuta

היחידה להתנדבות עירונית ראשון לציון

לפרטים נוספים

amuta

הקרן לרווחת ניצולי השואה

לפרטים נוספים

amuta

התנדבות באור יהודה

לפרטים נוספים

amuta

זיו נעורים

לפרטים נוספים

amuta

חברים לעת זקנה

לפרטים נוספים

amuta

חיים באהבה

לפרטים נוספים

amuta

חינוך לפסגות

לפרטים נוספים

amuta

יד לילד המיוחד

לפרטים נוספים

amuta

ידיד לקשיש- קרית אונו

לפרטים נוספים

amuta

יוניסטרים

לפרטים נוספים

amuta

יזמים צעירים ישראל

לפרטים נוספים

amuta

לוינס אלמוג קרית אונו

לפרטים נוספים

amuta

לקט ישראל

לפרטים נוספים

amuta

לתת- סיוע הומניטרי ישראלי

לפרטים נוספים

amuta

מחלקת הנוער אור יהודה

לפרטים נוספים

amuta

מחשבה טובה

לפרטים נוספים

amuta

מענ"ה - מועדון עירוני לנערה אור יהודה

לפרטים נוספים

amuta

מרכז כיוונים להצלחה בת ים

לפרטים נוספים

amuta

מרכז מע"ש-אור יהודה

לפרטים נוספים

amuta

מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית

לפרטים נוספים

amuta

ניצן הורים ראשון לציון

לפרטים נוספים

amuta

ניצן תל אביב

לפרטים נוספים

amuta

סחל"ב לי - מרכז למידה קהילתי

לפרטים נוספים

amuta

עיריית חולון - מנהל הרווחה והשירותים החברתיים

לפרטים נוספים

amuta

פעול"ה - פותחים עיניים ולב לצרכי העיוורים

לפרטים נוספים

amuta

פרויקט איתור ניצולי שואה, ראשון לציון

לפרטים נוספים

amuta

פרויקט סטודנט חונך סטודנט

לפרטים נוספים

amuta

פרויקט סיירת תיקונים

לפרטים נוספים

amuta

פרויקט פרח לניצול ראשון לציון

לפרטים נוספים

amuta

פרויקט שייכות ראשונית

לפרטים נוספים

amuta

פתחון לב

לפרטים נוספים

amuta

צער בעלי חיים רמת גן והסביבה

לפרטים נוספים

amuta

קו לעובד

לפרטים נוספים

amuta

רשת קהילה ופנאי חולון

לפרטים נוספים

amuta

ש"יל (שירות יעוץ לאזרח), ראשון לציון

לפרטים נוספים

amuta

שישי שמח

לפרטים נוספים

amuta

שער שוויון

לפרטים נוספים

amuta

צ'יימס ישראל

לפרטים נוספים

amuta

תכנית אנגלית מדוברת לילדים - תנועת

לפרטים נוספים

amuta